signature
PŘIDEJTE SE

Jiří Mánek
kandidát ODS do Senátu Parlamentu ČR
volební obvod č. 12 Strakonicko, Písecko a Prachaticko
senátní volby 10. a 11. října 2014

Moje témata

Zde jsou oblasti, ve kterých mohu, umím a hlavně chci pomáhat, aneb 5 důvodů mé kandidatury:

1) Ochrana přírody a regionální zemědělství - jsem v našem regionu doma, znám jeho specifika a v Praze na ně s oblibou zapomínají. Při tvorbě zákonů a podmínek pro život chci dát pozor na to, aby byly dobré pro náš spíše venkovský region. S ohledem na svoji odbornost a praxi chci dohlédnout na to, aby při rozdělování peněz pro ochranu přírody, pro zemědělce a pro lesníky zůstalo pro náš region co nejvíce. Chtěl bych vnést do senátu odborný pohled na ekologii a zároveň jsem připraven držet patronát nad ochranou přírody a obyvatel Šumavy.

2) Sport - pohyb se pomalu vytrácí ze života stále zhýčkanější populace. To je způsobeno na jedné straně pohodlností a moderními technologiemi , které stále více omamují děti a mláděž, na druhé straně je to i alarmující finanční nedostupností sportu pro mnohé rodiny. Výsledkem jsou civilizační choroby, frustrace, ale i snížená schopnost mladé generace překonávat překážky, nejenom fyzické, ale zejména ty psychické. Jestliže dostanu důvěru, pak budu všemožně pečovat o  podporu jihočeského sportu a hledat všechny cesty zejména k podpoře sportu mládeže. Založím nadaci na podporu sportovních akcí pro mládež a intenzivně se zapojím do úpravy sportovní legislativy podle zahraničních vzorů.

3) Integrace osob se zdravotním postižením a úcta k seniorům - pomáhat je třeba těm, kteří pomoc potřebují a úcta ke zkušenostem našich rodičů a prarodičů by se pomalu měla začít vyučovat ve školách. Na základě svých získaných zkušeností chci pomáhat integraci osob se zdravotním postižením a budu podporovat projekty, které pomáhají seniorům. Zároveň budu bojovat proti rozdávání peněz a výhod těm, kteří nechtějí pracovat.

4) Cestovní ruch a běžný život obcí v Jižních Čechách - spolu s ochranou krásné přírody Jižních Čech je zapotřebí v našem kraji rozvíjet cestovní ruch, ale také vytvářet podmínky pro běžný život obcí a jejich obyvatel. Atraktivit zde máme více než dost. Chtěl bych se zasadit o maximální možné využívání dotačních peněz pro rozvoj další turistické infrastruktury jakožto lákadel pro tuzemské i zahraniční turisty. Nicmené se také chci zasadit o vytvoření takových dotačních titulů, ze kterých bude možné snadno hradit projekty tolik potřebné pro každodenní život. Jako jsou opravy cest, opravy chodníků, nebo třeba možnosti udržovat veřejnou zeleň. Kromě toho, stejně jako jsme to dělali v Národním parku Šumava, pomohu v našem kraji opravit každý rok několik kapliček, jakožto odkazy pokory našich předků.

5) Pozitivní propagace senátního obvodu - vše co zůstane bez propagace, jako by nebylo. Senátor je ambasador a propagátor území za které je odpovědný. Jako se jme pozitivně propagovali Šumavu, tak využiji všech svých schopností a zkušeností, aby náš kraj byl vidět a slyšet. Nejen v médiích, ale také v Senátu a Poslanecké sněmovně. Toho docílím tím, že se nebudu schovávat v Praze, ale jsem připraven trávit maximum času mezi lidmi právě zde u nás, abych načerpal dostatek informací o konkrétních potřebách konkrétních obcí a jejich obyvatel a ty pak budu přenášet do Prahy, ale i do médií. Jestli mám vyřknout nějaký nejhlasitější volební slib, tak to je to, že budu mezi lidmi, tady u nás na Jihu.