signature
PŘIDEJTE SE

Jiří Mánek
kandidát ODS do Senátu Parlamentu ČR
volební obvod č. 12 Strakonicko, Písecko a Prachaticko
senátní volby 10. a 11. října 2014

Zemědělství a lesnictví

Náš kraj je typický svým většinou extenzivním zemědělstvím. Nemáme těžký průmysl, nemáme velká města, ale máme krásné louky, pole, rybníky a lesy. To vše jsou takřka má profesní témata, pro která mám vzdělání, praxi a zkušenosti. Čeští zemědělci, potravináři a lesníci získají v rámci Programu rozvoje venkova (PRV) v letech 2014 až 2020 celkem zhruba 84 miliard Kč. Program obsahuje opatření cílená na investice do zemědělských podniků včetně podpory malých zemědělců a na diverzifikace činnosti, kdy budou předmětem podpory například stáje, sklady, technologie pro živočišnou i rostlinnou výrobu, jímky, hnojiště, speciální stroje, kotelny na biomasu a další. Peníze půjdou i na rekonstrukce a výstavbu lesních cest, na pořízení lesnických strojů a technologií šetrných k životnímu prostředí, zpracování dřeva v malých pilařských provozovnách či budování retenčních nádrží.

"Kdybych byl ještě ředitelem NP Šumavy, využil bych tyto prostředky pro Šumavu. Chci se zasadit o to, aby zemědělci, rybníkáři a lesníci z našeho senátního obvodu z Programu rozvoje venkova v letech 2014-2020 získali v konkurenci ostatních krajů co nejvíce."

 

Zemědělství - buďme soběstační

„Jeden můj dobrý známý se odstěhoval z této země. Jedním z hlavních důvodů bylo, že nechtěl své tři děti živit chemickými potravinami a náhražkami stravy plných jednoduchých sacharidů a parfémů, které nám mají připomínat, jak voní opravdové jídlo. Já už toho mám také dost. Nechci svým dětem kupovat dovezené nekvalitní potraviny. Nechci se jen nečinně dívat, jak naši přátelé jezdí kvalitní potraviny nakupovat do Německa. Jsem připraven podporovat tradiční jihočeské zemědělské výrobky a zejména biopotraviny dodávané přímo od našich jihočeských zemědělců."

 

 

 

 

 

 

Lesnictví – méně vyvážet ven, více zpracovat doma

„Lesníci jsou pro mě odborní správci lesa a přírody s respektem k autoritám a tradicím a lidmi se schopnostmi trpělivě sloužit. Přírodě i lidem."

Jihočeské lesnictví a myslivost reprezentují tradice ochrany přírody a úctu k hodnotám, které vytvořili naši předci. Stejně tak jsem se to naučil i já a to nejen na hájovně, ve které jsem se narodil a vyrostl, ale také na studiích a hlavně vlastní praxí u NP Šumava.  Dřevní surovina je v našem lesnatém kraji potenciálem pro zaměstnávání mnoha lidí a to od Šumavy až po Písek. Stačí jen dřevo méně vyvážet v podobě surové kulatiny za státní hranice a vytvářet podmínky pro jeho zpracování u nás doma.

"Rád bych se mimo jiné věnoval podpoře tuzemského zpracovávání dřevní suroviny a zaměstnávání lidí v této oblasti."